Taurus Vastgoed is een  familiebedrijf dat u helpt  bij het gehele  aankoopproces, zowel voor, tijdens als na de verkoop. Onze kantoren in Sayalonga en Competa zijn open van maandag tot vrijdag van 9.30u tot 18.3Ou. U bent steeds welkom met vragen of bemerkingen betreffende uw aankoop.

Voorafgaand aan de aankoop van een eigendom in Spanje hebt u nodig :

1. Een Spaanse bankrekening (om een rekening te openen hebt u uw identiteitskaart nodig).
Indien nodig kan Taurus u een lijst bezorgen van Spaanse banken waar men Engels spreekt. Indien gewenst kunnen wij u persoonlijk introduceren.

2. Een identificatienummer voor buitenlanders (N.I.E.) Om dit document te verkrijgen dient u naar het lokale politiebureau te gaan met uw identiteitskaart (+ een kopij ervan) en een volledig ingevuld aanvraagformulier. Men zal u een kleine vergoeding vragen.
Taurus kan u helpen bij deze aanvraag en kan, indien gewenst, uw NIE documenten afhalen als ze klaar zijn.

Reserveringscontract

Eens u uw droomhuis in Spanje gevonden hebt en u hebt een overeenkomst met de verkoper, zal gevraagd worden om 3000 tot 5OOO€ te storten om het pand voor u te reserveren (afhankelijk van de verkoopprijs).
Door dit bedrag te betalen wordt het pand van de markt gehaald en op uw naam gereserveerd voor ong. 3 weken, in die tijd kan uw advocaat natrekken of alle wettelijke documenten in orde zijn.
Het reserveringsbedrag dient betaald te worden aan het makelaarskantoor of aan uw advocaat. Zij zullen dan een reservatiecontract op uw naam opmaken.
Als er een onoplosbaar probleem met de wettelijke documenten zou zijn dan zal het reserveringsbedrag worden terugbetaald.

Verkoopcontract

Eens de eigendomstitel en alle legale documenten zijn nagekeken en uw advocaat is ervan overtuigd dat alles correct is, zal hij een verkoopcontract opmaken. U wordt nu gevraagd om 10% van de verkoopprijs te betalen, verminderd met het bedrag van de reservatie.
Indien u om gelijk welke reden zou afzien van de aankoop, wordt de reeds betaalde 10% van de verkoopprijs u niet terugbetaald.
Als de verkoper om gelijk welke reden de verkoop niet laat doorgaan wordt de 10% van de verkoopprijs , die u reeds betaalde + 10% van de verkoopprijs als compensatie aan u betaald.

Indien u een hypothecaire lening nodig hebt gelieve ons hiervan op de hoogte te brengen alvorens huizen te gaan bekijken.
Eens u de bank uw financiële gegevens hebt doorgegeven zal u een kredietvoorstel ontvangen alvorens over te gaan tot het tekenen van een verkoopcontract.

Voltooiing van de aankoop (beschrijf)

De voltooiing van de aankoop vindt plaats in het kantoor van de notaris.
Hierbij zijn de koper en de verkoper aanwezig. Indien u om gelijk welke reden niet aanwezig kunt zijn, kan u uw advocaat volmacht geven om in uw plaats op te treden. (Dit kan geregeld worden in Spanje of in eigen land bij een notaris).
Bij de voltooiing bij de notaris zal u gevraagd worden om het nog verschuldigde bedrag van de verkoopprijs te betalen en om de eigendomstitel te ondertekenen.
Wanneer dit gebeurd is krijgt u de sleutels van uw nieuwe huis.
Taurus zal u vergezellen naar de notaris om u bij te staan gedurende het hele proces en om eventuele vragen te beantwoorden.

Kosten bij een aankoop in Spanje

U betaalt ongeveer 11% van de verkoopprijs voor alle wettelijke kosten, notariskosten, registratiekosten en taksen.

Indien u een hypothecaire lening nodig heeft moet u nog extra 2% à 3% voorzien aan notariskosten en taksen.